Grondwerken

Kapteijns BV maakt terreinen volledig bouwrijp, zowel voor de bouw van panden als de aanleg van tennisbanen, zwembaden en tuinen. Hierbij gaat het om het creëren van een goede bouwondergrond door middel van grondverzet en grondbewerking. Wij verzorgen het complete pakket, want een goede basis is immers het halve werk.

Het verrichten van grondwerken lijkt simpeler dan het is. Er komt veel kijken bij het correct uitvoeren van het verzetten en bewerken van grond. Het is belangrijk om over de juiste kennis en machines te beschikken om grondwerk goed en efficiënt uit te voeren. Maar dat is niet alles, ook de milieuvriendelijke verwerking van afvalstoffen is een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden.

Kapteijns BV beschikt over een modern machinepark voor alle mogelijke grondwerken. Bovendien hebben wij ervaren vakmensen in dienst die door training en scholing steeds op de hoogte blijven van de nieuwste technieken op het gebied van grondwerk, waarbij ook de veranderende wet- en regelgeving steeds behandeld wordt. Dit alles stelt ons in staat om, onafhankelijk van de bodemgesteldheid en het klimaat, onze werkzaamheden perfect te verrichten. Ook voor ondergrondse en moeilijk bereikbare locaties kun je bij ons terecht.

Kortom: voor alle grondwerken is Kapteijns BV je specialist!

Grondverzet

Grondwerk door grondverzetbedrijf Kapteijns Den Bosch - Sint MichielsgestelOntgraven

Om ruimte te creëren voor bijvoorbeeld een fundering, drainage, tunnel of zwembad is het nodig om grond te ontgraven. Kapteijns BV beschikt over de juiste kennis, ervaring en materieel zodat wij ontgravingen op werkelijk iedere plaats vakkundig voor u uit kunnen voeren. Zo kunt u zelfs bij ons terecht voor het graven van sleuven ten behoeve van een riolering, kabels of leidingen. Maar ook voor het ontgraven in panden, voor bijvoorbeeld een nieuwe kelder of het maken van een souterrain. Kortom, op de meest moeilijk bereikbare plaatsen kan Kapteijns BV voor u de klus klaren.

Saneren van ondergrondse tanks en putten

Op verschillende plaatsen zitten nog ondergrondse tanks en putten uit vroeger tijden verborgen. Wanneer u een dergelijke tank of put ontdekt, of wanneer wij er tijdens onze werkzaamheden op stuiten, kunnen wij deze voor u saneren. Hierbij wordt de tank of put uitgraven en verwijderd zodat deze geen schade aan het milieu kan aanrichten.

Drainage systemen

Overtollig water kan op een sportveld, in een tuin of op een bouwplaats grote overlast veroorzaken. Het verlagen van de grondwaterstand door middel van drainage biedt hiertoe een oplossing. Kapteijns BV kan u optimaal adviseren over verschillende drainageoplossingen. Bovendien zijn wij ook gespecialiseerd in de aanleg van drainagesystemen.

Wanneer u interesse hebt in de mogelijkheden van een drainagesysteem bekijken we aan de hand van uw wensen, het grondsoort, de bodemstructuur en het grondwaterpeil, welke drainage oplossingen geschikt zijn voor uw locatie. Op deze manier kan Kapteijns BV u een lange termijn oplossing bieden zodat u geen wateroverlast meer zult hebben op de betreffende locatie.

GrondzevenEgaliseren grond - Kapteijns Grondwerken Den Bosch

Wanneer grond vervuild is met puin, wortels en andere materialen is het belangrijk dat dit goed uit de grond verwijderd wordt, zodat de er ‘schone’ bouwgrond overblijft. Daarom beschikt Kapteijns BV over grondzeef machines, deze machine is mobiel waardoor wij op iedere locatie de grond kunnen zeven en op deze manier vrij kunnen maken van vervuiling.

Grond egaliseren

Voor de aanvang van een bouw is het belangrijk dat de grond egaal is, zodat de bouw op een rechte ondergrond van start kan gaan. Daarom is het egaliseren van grond ook één van onze grondbewerking werkzaamheden. Hierbij kunt u bij ons terecht voor het egaliseren van bedrijfsterreinen, maar ook voor tuinen en paden. Het maakt dus niet uit waar u grond geëgaliseerd wilt hebben wij doen het allemaal.

Afvalverwerking

Bij onze werkzaamheden komen er vaak veel afvalstoffen vrij. Onze kracht is om hier zorgvuldig mee om te gaan. Daarom verzorgen wij de volledige sortering en milieuvriendelijke verwerking van het afval. Zo zorgen wij er voor dat u nergens omkijken naar heeft.

Geluid en trillingen

Wanneer sloop- en/of grondwerken plaatsvinden in de buurt van woningen of kantoorpanden kunnen geluid en trillingen voortkomend uit de werkzaamheden enige overlast veroorzaken. Kapteijns BV werkt in deze gevallen met lawaai- en trillingsbeperkende middelen om deze overlast tot een minimum te beperken.