Aanleggen drainagesysteem – Engelen

Om de grondwaterstand bij een kelder in Engelen te verlagen, hebben wij een drainagesysteem aangebracht. Hiervoor hebben we een infiltratiesysteem, pompput, installatie en afvoerleidingen geleverd en aangebracht.