Renoveren rioolpompgemalen – ‘s-Hertogenbosch

Voor de Gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben we twee oude rioolpompgemalen van voormalig N.V. Nederlandsche Wapen- en Munitiefabriek “De Kruithoorn” compleet gerenoveerd. Deze fabriek van wapens en munitie heeft bestaan van 1948 tot 1998. Rond 1955 is het bedrijf verhuisd van een locatie nabij het centrum naar een terrein buiten de stad, aan de Zuid-Willemsvaart. De locatie waar wij nu de rioolpompgemalen hebben gerenoveerd.

Uitvoering: december 2018