Slopen varkenshouderijen – landelijke stoppersregeling

Het animo voor de stoppersregeling Sanering Varkenshouderij in concentratiegebieden Zuid en Oost was groot. Naar verwachting zullen zo’n 200 varkensbedrijven stoppen en hun stallen en mestputten moeten laten slopen. Met dit grote aantal sloopprojecten in een relatief klein gebied kan het lastig of zelfs onmogelijk worden om binnen de gestelde tijd een gecertificeerd sloopbedrijf te vinden.

Varkensbedrijven van wie de aanvraag goedgekeurd is, krijgen een controlebezoek van de NVWA. De varkens en de mest moeten dan afgevoerd zijn, maar er mag nog niks gesloopt zijn. De NVWA moet namelijk groen licht geven om te starten met de sloop. Uiteindelijk moet alles binnen 24 maanden na goedkeuring van je aanvraag gesloopt zijn. Haalt een (voormalig) varkensbedrijf deze deadline niet, dan kan hij naar zijn geld fluiten.

Verwachte drukte

Varkensbedrijven die deelnemen aan de stoppersregeling moeten er dus voor zorgen dat de stallen op tijd gesloopt zijn, anders vervalt de vergoeding. Door het grote aantal te slopen stallen op korte termijn en het relatief kleine aantal gecertificeerde sloopbedrijven, is de verwachting dat de sloopbedrijven het heel druk gaan krijgen of zelfs té druk waardoor varkensbedrijven hun deadline niet gaan halen.

Snel handelen

Ben je één van die (voormalige) varkenshouders en moeten je stallen nog gesloopt worden? Wacht niet tot je deadline in zicht komt en je het risico loopt dat sloopbedrijven geen tijd meer voor je hebben. Neem alvast contact met ons op. Wij komen (geheel vrijblijvend) langs om de mogelijkheden door te spreken en maken samen een planning voor het daadwerkelijk sloopwerk, zodat je zeker weet dat je jouw deadline haalt en dus je subsidie krijgt.

Gecertificeerd slopen

Onzorgvuldig of ondeskundig handelen kan leiden tot ongevallen en schade. Deskundig slopen vereist meer dan specifiek materieel. Ervaring en kennis van zaken en naleven van de regelgeving is minstens zo belangrijk. Daarom werken wij volgens de Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) die kwaliteit en deskundigheid waarborgt.

Meer informatie

Wil je meer weten over onze jarenlange ervaring met slopen of wat wij kunnen betekenen bij het slopen van jouw stallen? Neem telefonisch (073 551 4134) of per mail contact met ons op.