Onderhoud wadi – Sint-Michielsgestel

Voor Koninklijke Kentalis, één van onze vaste opdrachtgevers, hebben wij onderhoud uitgevoerd aan de wadi: we hebben het geheel opgeschoond en gebaggerd. Hiermee wordt een optimale waterberging gerealiseerd.

Een wadi (Water Afvoer Drainage Infiltratie) is een bufferings- en infiltratievoorziening, tijdelijk gevuld met hemelwater. Het hemelwater kan vanuit de wadi infiltreren in de bodem of het wordt vertraagd afgevoerd naar oppervlaktewater. Een wadi zorgt er dus voor dat hemelwater het grondwaterniveau aanvult en schoon water niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat.

Uitvoering: januari 2019