Sloopwerken

Kapteijns BV verzorgt al uw sloopwerken, of het nu gaat om een totaalsloop, precisiesloop of renovatiesloop. Wij zijn het professionele bedrijf dat uw sloopwerk met kennis en kunde uitvoert. Dit betekent dat wij alleen slopen wat er gesloopt moet worden, aangrenzende en aanliggende delen laten wij volledig intact. Bovendien dragen wij bij al onze werkzaamheden grote zorg voor het milieu.

Als sloopbedrijf beschikken wij uiteraard over de modernste sloopmachines en gereedschappen waarmee we ons werk vakkundig uit kunnen voeren. Daarbij worden onze gekwalificeerde medewerkers continu bijgeschoold over de nieuwste sloop- en demontagetechnieken. Bovendien werken wij volgens de laatste wet- en regelgevingen op het gebied van sloopwerkzaamheden. Hierdoor is Kapteijns BV het bedrijf dat in praktisch alle omstandigheden en op alle locaties uw sloopwerk volledig naar tevredenheid uitvoert.

Wanneer wij starten met onze sloopwerken hebben wij altijd nauw overleg met de opdrachtgever. Op deze manier zorgen we er voor dat wij exact weten wat uw wensen zijn en nemen we aan de hand daarvan alle mogelijkheden met u door. Zo kunnen wij bijvoorbeeld gebruik maken van stof- en lawaaibeperkende middelen, zodat de omgeving zo min mogelijk overlast ondervindt van de sloop. Wat uw wensen dus ook zijn, wij zijn het bedrijf dat de juiste sloopoplossing voor u heeft.

Sloopbedrijf Kapteijns BV - Brabant

Renovatiesloop

Renovatiesloop

Inpandige renovatiesloop

Kapteijns BV is uw specialist voor inpandige renovatiesloop. Onze ervaren vakmensen dragen zorg voor uw eigendommen. Daarbij werken wij zowel met machinale als handgereedschappen. Hierdoor kunnen we met de grootste precisie te werk gaan en zijn we in staat om alles wat intact moet blijven optimaal te beschermen.

Strippen van gebouwen

Ook wanneer u een gebouw compleet gestript wilt hebben is Kapteijns BV de vakspecialist die u zoekt. Wij ontmantelen zorgvuldig het dragende gedeelte van gebouwen en installaties. Zo kunt u bijvoorbeeld bij ons terecht voor het verwijderen van binnenwanden, het bikken van wand- en vloertegelwerk, het verwijderen van vloerbedekking en het slopen van plafonds.

Tijdens de renovatie het pand blijven gebruiken

Wanneer het gaat om mens en milieu handelen wij zeer zorgvuldig. Wij nemen in het geval van renovatiesloop dan ook de nodige voorzorgsmaatregelen. Zeker wanneer u tijdens de renovatiesloopwerkzaamheden het pand nog steeds wilt blijven gebruiken. Hierbij is het erg belangrijk dat eventuele overlast tot een minimum beperkt wordt. Daarom werken wij in deze omstandigheden met stof- en lawaaibeperkende middelen. Zo zorgen wij voor een volledige afscherming van het te slopen object.

Precisiesloop

Precisiesloop

Soms moet een pand gesloopt worden dat aan een ander pand vast zit of zeer dicht tegen een ander pand aan staat. In dit soort gevallen is precisiesloop vereist. Bij Kapteijns BV kunt u terecht voor dit vakmanschap. Wij slopen panden met de grootste zorgvuldigheid en de juiste machines. Hierdoor zijn we in staat om precies te slopen wat er gesloopt moet worden. Een precisiesloop door Kapteijns BV zorgt er dus voor dat aanliggende en/of aangrenzende panden in perfecte conditie blijven.

Totaalsloop

Totaalsloop

Voor totaalsloop kunt u ook bij Kapteijns BV terecht. Dit houdt in dat een totaal kantoorpand, schoolgebouw of woning gesloopt wordt. Tijdens een totaalsloop worden alle bruikbare en niet bruikbare materialen en onderdelen voorzichtig gesloopt en op verantwoordelijke wijze verwijderd van de locatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne technieken en machines zodat lawaai, stof en trillingen tot een minimum beperkt worden. Milieu en gezondheid worden hierdoor gespaard. Bovendien zorgt het op locatie sorteren van sloopafval er voor dat de kostenpost voor afvoer- en stort aanzienlijk gunstiger wordt. Uw totaalsloop is bij ons dus in goede handen.

Milieu

Milieu

Afvalverwerking

Bij onze werkzaamheden komen er vaak veel afvalstoffen vrij. Onze kracht is om hier zorgvuldig mee om te gaan. Daarom verzorgen wij de volledige sortering en milieuvriendelijke verwerking van het afval. Zo zorgen wij er voor dat u nergens omkijken naar heeft.

Geluid en trillingen

Wanneer sloop- en/of grondwerken plaatsvinden in de buurt van woningen of kantoorpanden, kunnen geluid en trillingen voortkomend uit de werkzaamheden enige overlast veroorzaken. Kapteijns BV werkt in deze gevallen met lawaai- en trillingsbeperkende middelen om deze overlast tot een minimum te beperken.

Stof

Met name bij onze sloopwerkzaamheden kan er veel stof vrijkomen. Dit kan hinderlijk zijn wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een totaalsloop in een woonwijk, of wanneer u tijdens een renovatiesloop het pand wilt blijven gebruiken. Daarom beschikken wij over stofbeperkende middelen, hiermee kunnen we er voor zorgen dat u en de omgeving zo min mogelijk last zullen ondervinden van onze werkzaamheden.